Navigate Up
Sign In

Обука за посјетиоце

У сарадњи са компанијом “LANACO” нудимо посјетиоцима портала еОбразовање бесплатно преузимање скрипти које се користе у напредној обуци за наставнике и професоре, а обухватају неке Microsoft Office производе:
 
 
Дијелове скрипти (првих 20 страница сваког приручника) које се користе у "LANACO" овлашћеном центру за обуку, тестирање и сертификовање по ECDL програму, можете преузети овдје:
 
 
Европска компјутерска возачка дозвола (ECDL - European Computer Driving Licence) је сертификат који потврђује да је власник те исправе положио тест познавања суштинских IТ концепата, практичних вјештина и способности, те да је у потпуности компетентан за коришћење персоналног рачунара и основних програмских апликација.
Посједовање ECDL сертификата значи предност приликом запошљавања и напредовања у каријери, у земљи и у иностранству. ECDL сертификат је признат у 148 земаља свијета.
У свијету је тренутно активно преко 25.000 центара за тестирање, у 148 држава.