Navigate Up
Sign In

Школски календар за школску 2017/2018. годину

Школска 2017/2018. година почиње 1.  септембра 2017. године и траје до 31. августа 2018. године. Настава у првом полугодишту почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у петак, 29. децембра 2017. године. Настава у другом полугодишту почиње у понедјељак, 22. јануара 2018. године, a завршава се најкасније у петак, 22. јуна 2018. године, док се за ученике завршног разреда школе настава завршава најкасније у петак, 8. јуна 2018. године.
 
Током наставне године школа реализује све активности у складу са наставним планом и програмом, годишњим програмом рада школе, законом и подзаконским прописима из области основног образовања и васпитања.
 
У току школске године ученици имају зимски, прољећни и љетни распуст. Зимски распуст почиње у понедјељак, 1. јануара 2018. године, а завршава се у петак, 19. јануара 2018. године. Прољећни распуст траје од понедјељка, 2. априла до петка, 6. априла 2018. године. Љетни распуст траје од завршетка наставе у школској 2017/2018. години до почетка наставе у школској 2018/2019. години.