Министарство просвјете и културе од школске 2006/2007. године обезбјеђује бесплатне уџбенике за ученике првог разреда основних школа, а од школске 2007/2008. године бесплатне уџбенике за ученике првог и другог разреда основних школа.
 
Како би наставили традицију набавке уџбеника за ученике првог и другог разреда основних школа, Влада Републике Српске задужила је Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да и за школску 2017/2018. годину обезбиједе уџбенике за све ученике првог и другог разреда. Наставници разредне наставе требали су да се изјасне за групу уџбеника коју ће користити у настави српског језика (прва група уџбеника Буквар, Учим да пишем, Наставни лист уз Буквар или друга група уџбеника – Почетница, Радна свеска 1 за почетно читање, Радна свеска 2 за почетно писање). Такође, школе су требале исказати потребе за уџбеницима другог ентитета из националне групе предмета у складу са Привременим споразумом о задовољавању посебних потреба и права дјеце повратника.
 
Када је у питању помоћ социјално угроженим ученицима, истичемо акцију „Поклони књигу, помози другу“ коју спроводимо у свим школама. Ова акција има за циљ обезбјеђивање уџбеника ученицима чији родитељи нису у могућности да им обезбиједе уџбенике. Ученици који су заинтересовани за учешће у овој акцији своје уџбенике предају у школску библиотеку а онда се ти уџбеници поклањају ученицима који нису у могућности да их набаве. Ова акција се претходних година показала успјешном.
 
У сарадњи са Министарством породице, омладине и спорта, у школској 2017/2018. години обезбијеђени су уџбеници за одличне ученике из вишечланих породица, односно из породица са четворо и више дјеце.
  
Спремање ученика за школу за многе породице је велики издатак. Како би допринијело уштеди средстава родитеља за набавку уџбеника, Министарство је објавило каталог уџбеника за школску 2017/2018. годину који се састоји од два списка: списак обавезних уџбеника и списак необавезних уџбеника.  Родитељи треба да купују искључиво уџбенике са списка обавезних уџбеника, а наставници неће моћи инсистирати на томе да ученици купују и у настави користе уџбенике са списка необавезних уџбеника.
 
Списак уџбеника које је обезбиједило Министарство:
 
Први разред:
Ø  Прва књига
 
Други разред:
Ø  Буквар, Учим да пишем (свеска уз Буквар), Наставни лист уз Буквар или
      Почетница, Радна свеска 1 за почетно читање, Радна свеска 2 за почетно писање
Ø  Словарица
Ø  Читанка
Ø  Математика
Ø  Радни листови из математике
Ø  Моја околина – Природа и друштво
Ø  Радна свеска за природу и друштво – Моја околина
Ø  Музичка култура за II и III разред
Ø  Ликовна култура
Ø  Вјеронаука.
 
Напомена:
Наведени уџбеници су обавезни за кориштење у настави, док уџбеници који се не налазе на списку обавезних уџбеника нису обавезни за кориштење у настави и наставници не могу инсистирати да их ученици купују нити их користити у настави.
Министарство остаје при ставу да неће бити продаје уџбеника на рате преко школа. Морамо да схватимо да школа није и не смије бити мјесто трговине и да продаја уџбеника није дјелатност школе. Уколико постоје захтјеви родитеља за куповину уџбеника на рате путем школе, треба их обавијестити да се обрате књижарама како би с њима договорили куповину на рате јер родитељи су купци уџбеника а не школе.