Navigate Up
Sign In

Бољи положај запослених у образовању и култури

IMG_5138.JPGНародна скупштина Републике Српске разматрала је Закон о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској и Закон о платама запослених у области културе Републике Српске. Овим законима предвиђено је повећање плата запосленим у области образовања и  културе за осам одсто.
 
„Ово је први корак у реализацији Меморандума о заједничким мјерама за период од 2018-2020. године, закљученим 2017. године између Владе Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске, којим је предвиђено да 2022. године дође до изједначавања плата запосленима у образовању и култури са осталим буџетским корисницима", појаснила је министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић.
 
Она је подсјетила да се повећање плате односи на запослене са високом стручном спремом, док су кoeфициjeнти зaпoслeних у oблaсти oбрaзoвaњa и културe сa срeдњoм стручнoм спрeмoм вeћ изjeднaчeни сa кoeфициjeнтимa зaпoслeних у jaвнoj упрaви.
 
„Веома сам задовољна што ће након 11 година наставници и запослени са високом стручном спремом у образовању и култури добити веће плате од осам одсто, за шта су буџетом предвиђена додатна 22 милиона марака", истакла је Тривићева.
 
Влада Републике Српске за плате запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у 2019. години обезбиједила је око 270 милиона марака а за запослене у области културе 11.880.000 марака.