Navigate Up
Sign In

Министарство просвјете и културе суфинансира образовне пројекте

Министарство просвјете и културе расписало је конкурс за суфинансирање пројеката и програма из области образовања за расподјелу дијела прихода од игара на срећу. Конкурс је објављен на основу Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода од игара на срећу и Правилника о посебним критеријумима и поступку за расподјелу дијела прихода од игара на срећу Министарства просвјете  и културе.
„Сам конкурс омогућава да се понуде програми ванинституционалног образовања и васпитање дјеце и омладине а право да конкуришу  имају установе и удружења грађана из области ванинституционалног образовања те програми развоја цивилног друштва у области образовања, за шта могу конкурисати организације и удружења грађана. Тако смо оставили шире могућности свим нашим друштвеним партнерима да се укључе у развој и унапређење система васпитања и образовања“, рекла је начелница Одјељења за предшколско васпитање и основно образовање Душка Радмановић.
Оцјењивање и вредновање пројеката вршиће се на основу доприноса пројекта унапређењу квалитета ванинституционалног образовања дјеце и омладине, усмјерености ефеката пројектних активности према задовољавању образовних потреба грађана на нивоу локалне заједнице, изразито неразвијене и неразвијене јединице локалне самоуправе и обухвату што већег броја дјеце и омладине пројектом.
Кад је ријеч о пројектима који се односе на развој цивилног друштва у области образовања, вредновање програма вршиће се на основу квалитета и доприноса пројекта општем друштвеном интересу дјеловања према развоју  цивилног друштва, усмјерености ефеката пројектних активности према задовољавању квалитета образовања, а у циљу развоја цивилног друштва и усклађености пројекта с циљевима васпитања и образовања у складу са позитивним законским прописима.
„Министарство има одраније искуства са пројектима и програмима које су друге организације и установе проводиле у школама и та искуства су различита, али су показала да један добар дио установа и организација, као и удружења грађана заиста има озбиљну намјеру да се посвети унапређењу образовања. Цијенимо да је веома важно да омогућимо и другим друштвеним партнерима да имају утицај на развој система образовања и васпитања и да заједно са нама граде нови приступ у образовању, приступ за савремено образовање у 21. вијеку“ нагласила је начелница Душка Радмановић.
Конкурс је отворен до 7. априла ове године и доступан је на Порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) – на страници Министарства просвјете и културе.