Navigate Up
Sign In

Уписна политика према потребама привреде

IMG_4770_561911154.jpg„Министарство просвјете и културе радиће на стварању услова за увођење дуалног образовања, односно повезивање ученика средњих стручних и техничких школа са потребама тржишта рада", рекла је министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић на данашњем састанку посвећеном повезивању образовања и тржишта рада.
 
Она је појаснила да ће кроз уписну политику бити дефинисана и ученичка пракса у средњим техничким и стручним школама, која би подразумијевала да ученици имају праксу у привредним субјектима, гдје ће стицати конкретна знања.
 
"Урадићемо и анализе којима ћемо утврдити која су то занимања ишчезла, а која су то занимања будућности, како бисмо ученике средњих школа по завршетку школовања укључили у привреду", истакла је Тривићева.
 
Она је нагласила да је циљ да се омогући свршеним средњошколцима, који не настављају школовање, да се што прије запосле.
 
„Разговарали смо и о мотивисању ученика да одаберу конкретна занимања. Успјели бисмо на овај начин да повучемо што више људи у реални сектор, што ће утицати на привредни развој Републике Српске", истакла је министар Наталија Тривић.
 
Она је потврдила да су затражени јасни показатељи са терена какве су потребе послодаваца за радном снагом да би Министарство могло креирати уписну политику у складу са потребама тржишта рада.
 
"План нам је да у овој години радимо и припреме за реформу основног образовања, како бисмо дефинисали шта је то што основци треба или не треба да уче", рекла је Тривићева.
 
Она је оцијенила да је неопходно створити услове како би се повећале плате у реалном сектору, те да се на тај начин стане у крај одласку људи у иностранство ради запошљавања због бољих услова, не само рада, него и живота.
 
"Не треба заборавити ни да су плате у ЕУ усклађене са стандардом живота у тим земљама, који је много виши него у Републици Српској", истакла је Тривићева.
 
Извршни директор Привредне коморе Републике Српске Драгица Ристић изразила је задовољство због могућности увођења елемената дуалног образовања у средње школе захваљујући новом Закону о средњем образовању.
 
„Дуално образовање је важно за привреднике јер имају могућност да добију ученике који су спремни за потребе тржишта рада, односно да сами обуче ученике потребним компетенцијама и вјештинама", рекла је Ристићева.
 
Она је указала на важност подизања свијести у друштву  о потреби сагледавања рeaлних потреба тржишта рада и перспективе запошљавања, с једне стране, и рушења заблуда o пojeдиним зaнимaњимa, с друге стране.
 
„Нека занимања на која се раније гледало са подозрењем обављају се у сасвим другим условима и о томе треба упознати родитеље и ђаке а потребно је обезбиједити и све друге предуслове како би занимање било атрактивно. Морамо бити свјесни чињенице да ако желимо улагања инвеститора, морамо бити окренути индустрији у којој биљежимо раст и према томе креирати уписне политике", нагласила је Ристићева.
 
Замјеник директора Завода за запошљавање Републике Српске Гордана Латиновић рекла је да ће Завод дати пуни допринос усклађивању образовања и тржишта рада те поздравила увођење ученичке праксе јер то значи да ће ученици стећи вјештине и компетенције и моћи ће одговорити потребама послодаваца.
 
„Завод ће ставити акценат на формирање локалних савјета за запошљавање и образовање како бисмо радили усклађивање понуде и потражње на локалном нивоу а самим тим и на нивоу Републике Српске", појаснила је Латиновићева.
 
Према њеним ријечима, на листама Завода је највише грађана са завршеном економском школом, гимназијом и пољопривредном школом, те дипломираних правника и економиста, а највећа потреба је у области информационих технологија, као и за професорима математике и физике.
 
Директор Уније Удружења послодаваца Републике Српске Саша Аћић рекао је да je у интeрeсу пoслoвнe зajeдницe дa учeници штo рaниje улaзe у свиjeт рaдa.
„У Републици Српској  тeк у 27. гoдини зaрaђуjе се прва плата. Стaлo нaм je дa пoдржимo дуaлнo oбрaзoвaњe. Рaдићeмo нa oпрeмaњу oдjeљeњa нajмoдeрниjoм oпрeмoм и oчeкуjeмo дa ћe нaкнaдe учeницимa бити штo мaњe oпoрeзивe кaкo бисмo пoдстaкли младе дa се штo рaниje запошљавају", рекао је Аћић.
 
Он је истакао да је сугестија послодаваца да се са реформама почне од основног образовања и да се уведе принцип ране селекције, као и да се инсистира на критеријумима за упис који се утврде од стране Министарства у сарадњи са послодавцима.
 
„Упис у средње школе треба да буде у складу са уписним квотама, жељама и потребама послодаваца а не расположивим кадром у школама", рекао је Аћић.
 
Он је навео да је интерес свих да просјечна плата буде 1000 марака, али да се прије тога мора смањити опорезивање рада на ниво из 2008. године и повећати продуктивност, па ће послодавци онда усмјерити средства на повећавање нето плата запослених.
 
Поред представника Министарства просвјете и културе, састанку су присуствoвaли представници Привредне коморе Републике Српске, Уније удружења послодаваца, Занатско-предузетничке коморе Републике Српске, Завода за запошљавање Републике Српске и Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске.