Navigate Up
Sign In

Мање бруцоша наредне академске године

Средњошколци
Према Одлуци коју је усвојила Влада Републике Српске на данашњој посебној сједници, на јавним високошколским установама у Републици Српској у академској 2011/2012. години моћи ће се уписати 5.341 редован студент. Планирано је да се на Универзитет у Бањој Луци упише 2.581 студент, на Универзитет у Источном Сарајеву 2.430 студената, на Православном богословском факултету у Фочи 150 студената, на Високој медицинској школи у Приједору 120 студената и на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу 60 студената.
„Ова одлука је први корак у имплементацији Стратегије запошљавања и нуди могућност да 60 одсто младих људи по завршетку четворогодишњег средњег образовања настави даље школовање а у развијеним земљама се сматра успјехом ако 40 одсто средњошколаца настави школовање. Важно је такође да су ограничене уписне квоте и на приватним високошколским установама на студијским програмима који школују кадар за занимања која су суфицитарна“, рекао је министар просвјете и културе Антон Касиповић.
Од посебног значаја у академској 2011/2012. су студијски програми математике и физике јер је ријеч о дефицитарном кадру за којим постоји потреба у Републици Српској. С друге стране, ове године неће бити уписа студената на студијске програме суфицитарних занимања. Кад је ријеч о Универзитету у Бањој Луци, уписа неће бити на студијском програму физичког васпитања и спорта – наставни смјер, индустријско инжењерство и менаџмент, заштита на раду, италијански језик и књижевност и српски језик и књижевност, географија – наставни смјер те разредна настава у Дервенти. На Универзитету у Источном Сарајеву неће бити уписа на студијском програму разредна настава,  физичко васпитање – наставни смјер и географија.
„ Узели смо у обзир податке Завода за запошљавање, податке о студентима који студирају на појединим студијским програмима и могућност да нађу посао након дипломирања. Примјера ради, на студијском програму физичко васпитање и спорт студира 828 студената, у Заводу за запошљавање пријављено је 306 а у школама је запослено 518, углавном млађих наставника између 25 и 30 година старости. Због тога је и предложено да се не врши упис на овај студијски програм  - наставни смјер“, појаснила је начелница Одјељења за високо образовање у Министарству просвјете и културе Биљана Војводић.

Високошколске установе које испуњавају услове за ванредни студиј треба да доставе Министарству просвјете и културе приједлог о броју студената за ванредни студиј у 2011/2012. години и висини школарине до краја априла ове године.

 

Odluka o broju redovnih studenata u 2011-12.docxОдлука