Признавање стране школске исправе – нострификација и еквиваленција
 
Нострификација и еквиваленција је поступак признавања дипломе о завршеној основној или средњој школи или свједочанства о завршеном поједином разреду
основне или средње школе у иностранству.

 
Право да покрене поступак нострификације или признавање еквиваленције стране школске исправе има држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине који је у иностранству завршио школу или поједини разред школе, као и страни држављанин и лице без држављанства ако има правни интерес.

Поступак се покреће подношењем захтјева поштом на адресу: Министарство просвјете и културе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука или лично на протоколу Министарства просвјете и културе.

Захтјеви:

Захтјев за признавање стране школске исправе ОШ.docЗахтјев за признавање стране школске исправе ОШ.doc

Захтјев за признавање стране школске исправе СШ.docЗахтјев за признавање стране школске исправе СШ.doc

 

Потребна документација:

  • - овјерена копија дипломе
    - овјерене копије свједочанства за све разреде завршене у иностранству или
      друга школска исправа (ђачка књижица)
    - превод од овлашћеног преводиоца.