Navigate Up
Sign In

Протокол сарадње са студентима

Министар просвјете и културе Антон Касиповић и предсједник Уније студената Републике Српске Гордан Балабан потписали су Протокол о о испуњавању захтјева Уније за унапређење квалитета у високом образовању.
Према потписаном протоколу, Министарство просвјете и  културе обавезује се да ће предложити Влади да у текућој и наредној академској години не повећава цијене школарина и услуга студентског стандарда, уз побољшање квалитета пружања услуга студентског стандарда.
Министарство просвјете и културе доставиће у року од три дана Унији студената информацију о проведеном поступку ревизије приватних универзитета и у року од седам дана организовати састанак са Комисијом за ревизију.
Унија захтијева што хитније оснивање Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске и обавезно укључивање једног студента у управни одбор Агенције.
Министарство просвјете и културе информисаће једном мјесечно Унију студената о предузетим активностима на изградњи нових смјештајних капацитета за студенте у 2011. години у Бањој Луци, Источном Сарајеву и Фочи.
Министарство је подржало иницијативу Уније да, у сарадњи са ректорима јавних универзитета, прецизније дефинишу права и обавезе студената који студирају у складу са одредбама Закона о универзитету, о чему ће бити организован заједнички састанак у Министарству до 11. марта ове године.
Унија студената захтијева што хитније доношење Правилника о суфинансирању међународне размјене студената којим ће се регулисати начин трошења средстава из постојећег гранта за међународну размјену студената и укључивање још једног представника Уније у радну групу за израду овог правилника.
Унија студената захтијева анализу резултата проистеклих из акције Антикор тима и дефинисање будућих активности у превенцији и сузбијању корупције на универзитетима у Републици Српској.