Navigate Up
Sign In

Школски календар за школску 2017/2018. годину

Школска година почиње 1. септембра 2017. године и траједо 31. августа 2018. године. Настава у првом полугодишту почиње у петак,  1.  септембра 2017. године, а завршава се у петак, 29. децембра 2017. године. Настава у другом полугодишту почиње у пондјељак, 22. јануара 2018. године.  Настава у другом полугодишту завршава се:

1) за ученике IV разреда гимназије и вјерских школа у четвртак, 17. маја 2018. године,
2) за ученике  I,  II  и  III  разреда гимназије и вјерских школа у четвртак, 14. јуна 2018. године,
3) за ученике  III  разреда трогодишњег и  IV  разреда четворогодишњег образовања у средњим стручним и техничким школама настава се завршава у четвртак,  17.  маја 2018. године,
4) за ученике  I  и  II  разреда трогодишњег и  I,  II  и  III  разреда четворогодишњег образовања у средњим стручним и техничким школама настава се завршава у четвртак, 14. јуна 2018. године,
5) за ученике IV разреда умјетничких школа настава се завршава у четвртак, 24. маја 2018. године и
6) за ученике I, II и III разреда умјетничких школа настава се завршава у четвртак, 7. јуна 2018. године.
 
Пројекат седмица у средњим стручним и техничким школама реализује се у складу са наставним планом и програмом.Током наставне године школе су дужне да реализују све активности у складу са законом, годишњим програмом рада школе и наставним планом и програмом.У току школске године ученици имају зимски, прољећни и љетни распуст. Зимски распуст почиње у понедјељак,  1.  јануара 2018. године, а завршава се у петак,  19.  јануара  2018.  године.Прољећни распуст траје од понедјељка, 2. априла до петка 6. априла, 2018. године. Љетни распуст траје од завршетка наставе у школској  2017/2018.  години до почетка наставе у школској 2018/2019. години.