У Републици Српској студира 37 383 студената у академској 2017/2018 години, од чега је на јавним универзитетима 26.654 студента, на јавним високим школама 1.345 студената, на приватним универзитетима 6.514 студената и на приватним високим школама 2.870 студената.
Високошколске установе у Републици Српској су организоване на потпуно нови начин. Завршено је интегрисање јавних универзитета, конституисање органа универзитета и прелазак на трезорски систем пословања. Интеграцијом универзитета, организовање студената добија нову димензију. Умјесто удружења грађана која су функционисала одвојено од универзитета, сада су то студентска представничка тијела као дио универзитета.
У претходном периоду учињен је значајан напредак у имплементацији болоњских принципа у простору високог образовања Републике Српске, али су уочени и проблеми са којима се институције образовања, академска заједница и студенти  суочавају у овом процесу. Значајан резултат реформе је чињеница да су сви актери у високом образовању постали свјесни чињенице да су промјене неопходне и да у том процесу сви треба да прихвате нове обавезе и усвоје нове методе и начине рада.
Министарство просвјете и културе донијело је низ мјера којим је уређена област високог образовања. Уредбом о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа прописани су критеријуми које високошколска установа мора испунити да би почела с радом, чиме је уведен ред у ову област.        
       
​С циљем убрзавања реформе високог образовања у складу с болоњским процесом те боље координације рада и стварањa услова за предстојећу евалуацију и међународну акредитацију високошколских установа, формиран је Савјет за развој високог образовања и осигурање квалитета. Савјет се активно укључио у обезбјеђење услова за примјену реформских процеса, посебно у области израде недостајућих нормативних аката те стандардизацију критеријума за лиценцирање високошколских институција у складу са законом. У Министарству просвјете и културе Републике Српске дана 9.11.2017 године одржана је конститутивна сједница Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета у сљедећем саставу: проф. др Младен Шукало, проф. др Славиша Мољевић, проф. др Михајло Марковић, проф. др Дражан Ерић, проф. др Зоран Бабић, проф. Др Биљана Јашић-Радовановић, проф. др Жељко Мирјанић, проф. др Невенко Врањеш, проф. др Стево Пашалић, проф. др Миладин Јовичић и проф. др Митар Перушић. Сједници, на којој су чланови Савјета једногласно за предсједника изабрали проф. др Жељка Мирјанића, присуствовала је и помоћник министра за високо образовање Радмила Пејић са сарадницима. 
Основана је такође Комисија за информисање и признавање докумената у области високог образовања.
Министарство просвјете и културе издваја годишње око два милиона марака за стипендирање студената а од 2009. обезбјеђује посебну подршку студентима дефицитарних студијских програма. ​
 

 Актуелности

 
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:9331e494-da58-4439-8736-8408d6520fec