У Републици Српској студира 49.019 студената  на два јавна универзитета и двије високе школе те седам приватних универзитета и 10 високих школа.
Високошколске установе у Републици Српској су организоване на потпуно нови начин. Завршено је интегрисање јавних универзитета, конституисање органа универзитета и прелазак на трезорски систем пословања. Интеграцијом универзитета, организовање студената добија нову димензију. Умјесто удружења грађана која су функционисала одвојено од универзитета, сада су то студентска представничка тијела као дио универзитета. 
        Министарство просвјете и културе донијело је низ мјера којим је уређена област високог образовања. Уредбом о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа прописани су критеријуми које високошколска установа мора испунити да би почела с радом, чиме је уведен ред у ову област.         
       
С циљем убрзавања реформе високог образовања у складу с болоњским процесом те боље координације рада и
стварањa услова за предстојећу евалуацију и међународну акредитацију високошколских установа, формиран је Савјет за развој високог образовања и осигурање квалитета. Савјет се активно укључио у обезбјеђење услова за примјену реформских процеса, посебно у области израде недостајућих нормативних аката те стандардизацију критеријума за лиценцирање високошколских институција у складу са законом.  
Основана је такође Комисија за информисање и признавање докумената у области високог образовања.
        Министарство просвјете и културе издваја годишње око два милиона марака за стипендирање студената а од 2009. обезбјеђује посебну подршку студентима дефицитарних студијских програма. 
 

 Актуелности

 
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:b40271c0-bcce-4a95-a357-c78ce1d1486d