Уводна ријеч

​​​​

Завод за образовање одраслих врши стручне и друге послове који се односе на област образовања одраслих, организовање и полагање возачког и инструкторског испита и испита за додјелу лиценци, издавање дозвола за инструкторе вожње и лиценци, врши контролу и надзор над спровођењем обука и испита за возаче, врши аналитичке и развојне послове у дјелатности образовања одраслих, врши усклађивање приједлога заинтересованих страна, припрема, прати и развија програме образовања одраслих, обавља надзор над стручним радом установа за образовање одраслих, води базу података и осигурава информације за надлежно министарство, води централни регистар програма, полазника и организатора образовања одраслих, утврђује критеријуме за успостављање, спровођење програма образовања одраслих и оцјењује испуњеност услова, одобрава посебне програме образовања, врши праћење и вредновање програма, утврђивање квалитета програма, организује и спроводи стручно усавршавање наставника и предавача, обавља информацијско-документацијску и издавачку дјелатност, даје стручна мишљења и упутства организаторима образовања одраслих.

Сједиште Завода за образовање одраслих је у Бањој Луци (Улица Вука Караџића 1). Све информације можете потражити на http://mpoo.org​