Уводна ријечЗаконом о предшколском образовању и васпитању, Министарство просвјете и културе преузима надлежности у предшколском образовању ради боље организације рада ових установа и уређења предшколског образовања.

Намјера је да се што већи број дјеце у Републици Српској укључи у предшколско васпитање и образовање с циљем подстицања физичког, интелектуалног, социоемоционалног развоја, комуникације, креативности и стваралаштва дјеце.

Законом је предвиђен и програм предшколског васпитања и образовања за дјецу у години пред полазак у школу од најмање три мјесеца с циљем њихове припреме за наредни степен образовања.

Планирано је да се постепено стварају услови како би овим програмом била обухваћена сва дјеца пред полазак у школу.