Уводна ријеч

​​​​

Наставу средњег образовања похађа око 39.000 ученика у 89 јавних и 5 приватних средњих школа у Републици Српској.

С намјером да образовни систем а самим тим и уписну политику усклади с потребама тржишта рада, Министарство просвјете и културе предузима низ активности на креирању квалитетније уписне политике у средњем образовању. Циљ је образовати стручњаке који ће бити потребни и конкурентни не само на домаћем, већ на европском тржишту.

Потписани су споразуми о сарадњи у оквиру пројекта „Унапређење практичне наставе у средњем стручном образовању“ са Привредном комором Републике Српске, Унијом удружења послодаваца Републике Српске и Занатско-предузетничком комором Републике Српске. Овим споразумима дефинисани су минимални захтјеви у смислу кадрова, опреме, простора и других услова, у складу са наставним планом и програмом, које су послодавци обавезни да испуњавају приликом ангажовања ученика у практичној настави, заштита и безбједност ученика, обавезе ученика, односно родитеља и школа.
Наведеним споразумом дефинисано је да ће заинтересовани послодавци ученику који је на пракси у предузећу исплаћивати накнаду/стипендију по сату проведеном на пракси која не може бити нижа од 40 одсто од цијене сата у наведеном занимању, као и да ће запослити ученике који су остваривали најбоље резулате у обављању практичне наставе након школовања, уколико испуњава одговарајуће услове.
Захваљујући координацији Министарства просвјете и културе са школама и привредним субјектима, до сада је потписано 17 уговора о пракси између 10 средњих школа и 14 привредних субјеката а очекујемо да тај број до почетка школске године буде и већи. Такође, неке школе имају уговоре које су раније потписивале са предузећима и намјера нам је да и они буду у оквиру споразума који дефинише обуку ментора за предузећа, плаћену праксу за ученике и добијање запослења за најбоље, што ће сигурно подићи квалитет практичне наставе.

        eduis-ednevnik.png

             ​​​

 
​​​   
 
 
​                 
​