Уводна ријеч

​​​​​​

Наставу средњег образовања похађа око 35.000 ученика у 89 јавних и 5 приватних средњих школа у Републици Српској.

С намјером да образовни систем а самим тим и уписну политику усклади с потребама тржишта рада, Министарство просвјете и културе предузима низ активности на креирању квалитетније уписне политике у средњем образовању. Циљ је образовати стручњаке који ће бити потребни и конкурентни не само на домаћем, већ на европском тржишту.

Потписани су споразуми о сарадњи у оквиру пројекта „Унапређење практичне наставе у средњем стручном образовању“ са Привредном комором Републике Српске, Унијом удружења послодаваца Републике Српске и Занатско-предузетничком комором Републике Српске. Овим споразумима дефинисани су минимални захтјеви у смислу кадрова, опреме, простора и других услова, у складу са наставним планом и програмом, које су послодавци обавезни да испуњавају приликом ангажовања ученика у практичној настави, заштита и безбједност ученика, обавезе ученика, односно родитеља и школа.
Наведеним споразумом дефинисано је да ће заинтересовани послодавци ученику који је на пракси у предузећу исплаћивати накнаду/стипендију по сату проведеном на пракси која не може бити нижа од 40 одсто од цијене сата у наведеном занимању, као и да ће запослити ученике који су остваривали најбоље резулате у обављању практичне наставе након школовања, уколико испуњава одговарајуће услове.

И у школској 2023/24. години Влада Републике Српске се опредијелила да се ученицима који се уписују у први разред средњих школа у дефицитарна занимања, обезбиједе стипендије на мјесечном нивоу у износу од 100,00 КМ и бесплатан превоз ученика од куће до школе. Министарству просвјете и културе је у сарадњи са јединицама локалних самоуправа дефинисало листу дефицитарних занимања, што ће у великој мјери утицати на  смањење стопе незапослености.