Подршка мрежи биоскопа

У оквиру Програма ЕУ Креативна Европа (2014-2020), потпрограм Медији, објављен је Позив за подношење пројектних приједлога „Подршка мрежама биоскопа“.
Рок за подношење пројектних приједлога је 28. мај 2020. године.
Циљ предметног позива је подршка стварању и управљању мрежом биоскопа.
Мрежа биоскопа је група европских независних биоскопа, које преко правно конституисаног тијела за координацију, развијају заједничке активности у области приказивања и промоције европских филмова.
Прихватљиве активности предметног позива су:
- Промоција и приказивање европских филмова;
- Образовне активности;
- Промотивне и маркетиншке активности у сарадњи са другим дистрибутивним платформама (нпр. ТВ емитери).
Активности морају да трају од 1. јануара до 31. децембра 2021. године.
Укупан буџет Позива износи 10.900.000 евра, бесповратна средства ЕУ ограничена су на максималну стопу суфинансирања од 50 одсто прихватљивих трошкова.
Детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој интернет страници: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020_en .
Апликанти из Републике Српске треба да путем и-мејла fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

/Одсјек за европске интеграције/​