Објављен Јавни позив за додјелу Светосавске награде

​Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни позив за избор кандидата за додјелу Светосавске награде, за постигнуте изузетне резултате у области васпитања и образовања ученика и допринос квалитетнијем васпитању и образовању у Републици Српској, у школској 2018/2019. години.

Кандидате за додјелу Светосавске награде могу предлагати основне школе и струковна удружења васпитно-образовних радника, а за додјелу Светосавске награде могу бити предложени по један наставник разредне и један наставник из предметне наставе у оквиру једног актива директора.

Уз пријаву на јавни позив доставља се: образложен приједлог за додјелу Светосавске награде, биографија кандидата, те документација којом се доказује да кандидат испуњава услове и критеријуме за додјелу Светосавске награде.

Услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни позив за додјелу Светосавске награде су да је у радном односу у школи у години у којој се додјељује награда и да има најмање 15 година радног стажа на мјесту наставника.

Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за додјелу Светосавске награде су освојено прво мјесто на такмичењима ученика у претходној школској години, које je припремао тај наставник, иновативност и креативност у раду наставника, примјена разноврсних и савремених иновативних метода и технологија у васпитно-образовном раду и допринос наставника унапређивању квалитета рада установе у настави и ваннаставним активностима.

Образац пријаве на јавни позив може се преузети на званичној интернет страници Министарства просвјете и културе. Пријаве се достављају на адресу Министарства,  а рок за достављање је 15 дана од дана објављивања.

Имена добитника Светосавске награде биће објављена на званичној интернет страници Министарства просвјете и културе. Светосавска награда се додјељује у облику повеље и новчане награде, а свечано уручење биће уприличено у Народном позоришту Републике Српске, 28.12.2019. године. 

Јавни позив:

http://www.vladars.net/srSPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/Javni%20poziv%20-%20Svetosavska%20nagrada.pdf

Пријава:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/Prijava%20na%20Javni%20poziv.pdf