Пројекат дигитализације уџбеника за основну школу

ЈУ Завод за уџбенике и наставна средства у сарадњи са ауторима интензивно ради на креирању дигитализованих садржаја уџбеника за основну школу. Током 2021. године су креирани дигитализовани садржаји за још 15 предмета основне школе, тако да су од 1.9.2021. године у употреби дигитализовани садржаји за сљедеће предмете:

ПРВИ РАЗРЕД

Моја прва књига (Говор и изражавање, Математика, Моја околина)

ДРУГИ РАЗРЕД

Српски језик 2  (Читанка)

Математика 2

Природа и друштво 2

Ликовна култура 2

Музичка култура за други и трећи разред

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Српски језик 3 (Читанка, Језичка култура)

Природа и друштво 3

Енглески језик 3

Ликовна култура 3

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Географија 6

Историја 6

Географија 7

Историја 7

Географија 8

Историја 8

Географија 9

Историја 9

Дигитални уџбеници се усредсређују на оне садржаје коју се не могу лако уврстити у класичне штампане уџбенике (интерактивни тестови, анимације, звучни и видео-записи, симулације), а за које се процјењује да битно помажу процесу учења. Уопштено, основне предности дигиталног уџбеника јесу његова интерактивност и мултимедијалност.

Сви уџбеници су доступни на платформи Завода за уџбенике и приступ садржајима је бесплатан. Садржаји су прилагођени за употребу на различитим уређајима као што су рачунар, таблет или телефон. Извршена је интеграција платформе Завода за уџбенике и информационог система Министарства – еДневника, тако да наставници и ученици дигиталним уџбеницима могу приступати директно из еДневник апликације са својим корисничким налозима. Креирано је видео упутство за приступ и употребу дигиталних садржаја за наставнике и ученике. Упутство је доступно наставницима и ученицима путем портала еНастава.