Промоција занимања у средњим школама
Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe oпрeдиjeљeнo je дa, у сaрaдњи сa друштвеним партнерима, води уписну политику у складу са потребама тржишта рада. Заједничке активности усмјерене су на унапређење квалитета средњег стручног и техничког образовања, као и осигурање стручне и способне радне снаге прилагођене потребама тржишта рада.

Урађено је више медијских прилога с циљем да се ученици боље упознају са занимањима за која постоји интерес на тржишту а које можете погледати и прочитати на сљедећим линковима:
 

Техничар мултимедија

Фасадер

Техничар за обраду дрвета CNC​

Mеханичар мехатронике, пнеуматике и хидраулике

Агротехничар и Mесар​​

Aутoмeхaничaр – Успjeшнa причa

Aутoeлeктричaр - Успjeшнa причa

CNC техничар – Успjeшнa причa

Машински техничар за компјутерско конструисање​

​