Упис у средње школе

​​

План уписа ученика у средње школе у школској 2019/2020. години​​ ​

 
Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe oпрeдиjeљeнo je дa, у сaрaдњи сa друштвеним партнерима, води уписну политику у складу са потребама тржишта рада. Заједничке активности усмјерене су на унапређење квалитета средњег стручног и техничког образовања, као и осигурање стручне и способне радне снаге прилагођене потребама тржишта рада.

Урађено је више медијских прилога и текстова с циљем да се ученици боље упознају са занимањима за која постоји интерес на тржишту а које можете погледати и прочитати на сљедећим линковима:

 

Требиње позитиван примјер дуалног образовања​​​​

Млади заинтересовани за занате у Теслићу​

Бањалука стипендира ученике дефицитарних занимања

Ученици све више мисле гдје ће радити послије школе​

За вариоце пословне понуде стижу прије дипломе​

Министар Наталија Тривић: Увести предузетничко образовање​

Конобари и кувари веома тражени

Пред ђацима два нова занимања у школској 2019/2020.години

Све више ђака се школује за плаве мантиле

Пословно-информатички техничар и моделар обуће занимања будућности​

Зидари и армирачи бетонирци веома тражени

Teхничaр зa oбрaду дрвeтa - Успjeшнa причa (Дoбoj)

Aутoмeхaничaр – Успjeшнa причa (Бaњa Лукa)

Aутoeлeктричaр - Успjeшнa причa (Бaњa Лукa)

Кoзмeтичaркa – Успjeшнa причa (Бaњa Лукa)

CNC техничар – Успjeшнa причa (Грaдишкa)​

Промоција занимања варилац, заваривач, столар, аутомеханичар, електричар​

Емисија „У фокусу“ РТРС-а:Коју школу уписати?​

Квадрат на знање – Зворник: Конобари и кувари​

Пријави се!
​​​​​