Избор најбоље дидактичке играчке

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је позив за избор најбољег дидактичког рада васпитача и стручних сарадника из свих предшколских установа и установа које реализују програме предшколског васпитања и образовања.
На позив се, осим запослених васпитно-образовних радника у предшколским установама,  могу одазвати и студенти – будући васпитачи, васпитачи који нису у радном односу и васпитачи у пензији.
Намјера је јачање компетенција васпитно-образовних радника кроз активност креирања дидактичког материјала и играчака за рано учење са циљем унапређења Програма предшколског васпитања и образовања.
Сви достављени радови биће оцјењивани у сљедећим категоријама:
1. Играчка за подршку програмских активности,
2. Сет играчака и средстава за вишеструке намјене,
3. Сликовница и приче у сликама,
4. Композиција, играни, документарни и анимирани филм и
5. Уређаји и алати за практичан рад.
Аутор/и дидактичког материјала и играчака за рано учење могу бити појединци или тим аутора. Свака установа може доставити онолико радова колико у свом саставу има организационих јединица (нпр. Центар за предшколско васпитање и образовање, Бања Лука: 29 организационих јединица – максимално 29 дидактичких средстава).
Селекцију најбољих радова вршиће стручни жири. Најбољи радови биће награђени, а сви који уђу у конкуренцију за награде, као и они које жири оцијени високом оцјеном, биће изложени.
Свака предшколска установа сакупља, процјењује и врши избор радова, а затим их, у име аутора и установе, доставља у предвиђеном року и на прикладан начин на адресу: Министарство просвјете и културе Републике Српске, Трг Републике Српске број 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком: За избор најбољег дидактичког средства за рано учење. Студенти – будући васпитачи, васпитачи који нису у радном односу и васпитачи у пензији своје рјешење дидактичког материјала и играчака за рано учење достављају самостално.
Рок за слање радова је 15.07.2021. године.