Стручно усавршавање

​​​​

На овој страници можете преузети информације о стручном усавршавању:

Биологија:

Вредновање рада ученика из биологије


 

Енглески језик:

Peer froup support - Документ 1

Peer group support - Документ 2

Peer group support - Документ 3

Планирање

Припремање за наставу


 

Инклузија:

Аутизам

Допринос инклузији

Литература

Савладавање обавезних школских предмета и дефицит

Стручно усавршавање дефектолога


 

Математика:

Исходи учења у настави математике

Школски писмени задаци


 

Разредна настава:

Активна настава

Диференцирана настава и стилови учења

Игра у настави природе и друштва

Интегрисана настава

Информацијско комуникацијска технологија (ICT)

Музички квиз

Писано изражавање ученика

Превенција агресивног понашања ученика

Ставови ученика о школи


 

Српски језик:

Гласовне промјене

Одступање од норме

Провјера достигнућа ученика


 

Физика:

Детекција инфрацрвеног зрачења

Квалитативни задаци из физике

Физика за 8. разред​


 

Физичко васпитање:

Вредновање ефеката физичког васпитања

Развој наставног плана

Физичко васпитање без дворане​


 

Напредна обука:

Напредни Excel

Напредни PowerPoint

Напредни Word

Напредни интернет и емаил

Оптимизација мрежних поставки за еУчионицу - пројекат Доситеј

Скрипта за ИТ администраторе - пројекат Доситеј

Управљање еУчионицом - пројекат Доситеј


 

Додатни курсеви за наставнике у вези са употребом ЕДУИС-а и Office 365 алата су доступни и на порталу еНастава
 

 

Стручно усавршавање наставника, васпитача, директора и стручних сарадника